Цени за поставяне на обеци

Пробиване на едно ухо със система Studex 75 40.00 лв.
Пробиване на две уши със система Studex75 75.00 лв.